Idea systemu

   

Ważną grupa Klientów firmy są biura rachunkowe. W ostatnim czasie zaczęły one zgłaszać zainteresowanie usługami w zakresie econtrollingu i analiz biznesowych typu Business Inteligence (w skrócie BI) opartych o gromadzone w dużej ilości dane handlowe oraz finansowo-księgowe.

Na rynku istnieje wiele systemów dla biur rachunkowych ale niewiele dla pełnej księgowości. Te większe i bardziej rozbudowane to głównie systemy „stacjonarne”, które nie mają żadnych elementów online. Jedną z potrzeb biur rachunkowych jest przekazywanie Klientom dokumentów i wiedzy w sposób szybki i nie obciążający księgowych dodatkową pracą. Obecnie to księgowa musi generować wszystkie dokumenty dla Klienta takie jak bilans, rachunek zysków i strat, książkę rozchodów i przychodów, rozrachunki z kontrahentami i wiele innych. Zajmuje to bardzo dużo czasu, za który Klient z reguły nie płaci. Obecne systemy księgowe nie są narzędziami typu Business Intelligence, inaczej mówiąc nie ułatwiają analityki biznesowej czyli procesu przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dodatkowym produktem często poszukiwanym przez biura rachunkowe są systemy do fakturowania w modelu online. Takie systemy obecnie są dostępne na rynku ale w wersji online tylko dla Klienta końcowego a nie dla biur rachunkowych - zwłaszcza jeśli chodzi o pełną księgowość. Zakupiony system będzie posiadał opcje wystawiania faktur przez Klientów biura rachunkowego. Dzięki temu dokumenty te po zatwierdzeniu trafiają automatycznie do wybranego systemu biura rachunkowego, które prowadzi księgowość Klienta. Całe rozwiązanie będzie bazowało na dostępności online. Jedynym ogranicznikiem, wynikającym jedynie z potrzeby posiadania wiarygodnych danych, będzie warunek zaksięgowania posiadanych dokumentów przez biuro rachunkowe.

Kolejną funkcjonalnością poszukiwaną przez biura rachunkowe jest możliwość wewnętrznych komentarzy dla prezentowanych Klientowi sprawozdań. Bardzo często rozliczenia wewnętrzne w firmie czy z kontrahentami nie są jednoznaczne z danymi pochodzącymi z danych księgowych. Jaskrawym tego przykładem są przepływy pieniężne i porównanie ich z wynikiem bilansowym, który może wykazywać wysoki „zysk księgowy” nie przekładający się na stan gotówki w firmie. Większość przedsiębiorców takich rzeczy nie rozumie a przede wszystkim nie jest w stanie sama policzyć np. płynności finansowej.

Podsumowując, realizacja projektu wynika z chęci zaspokojenia potrzeb Klientów poprzez poszerzenie zakresu usług.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Mestengo.