Funkcjonalność

   

Oprogramowanie służy do przetwarzania dużej ilości danych pochodzących z trzech najpopularniejszych systemów dla biur rachunkowych: Symfonia firmy Sage, Optima firmy Comarch i Rewizor firmy Insert. System ma zastosowanie dla biur rachunkowych, prowadzących pełną rachunkowość, czyli księgi handlowe.

Główną funkcjonalnością systemu jest przekazywanie online Klientom biura rachunkowego danych zwartych w systemach księgowych, do których dostęp ma jedynie biuro rachunkowe. Istotne w tym przypadku jest to, że system pozwala na wgłębną analizę a nie jedynie na wyświetlanie danych takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy rozrachunki z kontrahentami.

System zbiera dane z trzech rożnych systemów do jednego miejsca, gdzie dane te przetwarzane są w jeden wspólny format. Zastosowanie tutaj mają zbiory informacji (Data Intensive, Big Data) o dużej objętości, dużej zmienności i/lub dużej różnorodności, które wymagają zaawansowanych form przetwarzania w celu wspomagania podejmowania decyzji oraz optymalizacji procesów zachodzących w firmach.

Projektowane rozwiązanie jest systemem typu Business Intelligence. Inaczej mówiąc to system, który ułatwia analitykę biznesową, czyli proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Innymi słowy to narzędzie do pracy dla dyrektorów finansowych, a nie dla księgowych.

Ciekawym aspektem, który nie jest obecnie dostępny na rynku, a który posiada nasz system jest możliwość umieszczania wewnętrznych komentarzy do prezentowanych wyników. Często zdarza się tak, że rozliczenia wewnątrz firmy czy z kontrahentami nie są spójne z danymi pochodzącymi z danych księgowych. Dobrym tego przykładem są przepływy pieniężne i zestawienie ich z wynikiem bilansowym. Może okazać się, że według wyników finansowych firma posiada duży zysk, a wiec i według danych dużo gotówki, a tymczasem nie jest to zgodne z prawdą, gdyż firma zakupiła np. środki trwałe, które z racji prawa podatkowego są amortyzowane. Duża grupa przedsiębiorców nie rozumie takich rzeczy a co najważniejsze nie jest w stanie sama policzyć np. płynności finansowej. Dzięki temu unikatowemu rozwiązaniu Klient otrzyma wartości dodane, niedostępne obecnie na rynku. Będzie mógł wprowadzać swoje komentarze, modyfikować/zmieniać wyniki tak, aby dane, które obrabiał odpowiadały prowadzonemu przez niego biznesowi.

W systemie zastosowano oprogramowanie OLAP czyli oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Zastosowano również tzw. kostki OLAP – czyli w uproszczeniu schematy wielowymiarowego przetwarzania danych. System opiera się o język zapytań Multidimensional Expressions (MDX) lub równoważny, w zależności od wybranego dostawcy.

Kolejną funkcjonalnością systemu jest moduł zwany Doradca Zarządu, który umożliwi dokonanie analiz wskaźnikowych firm, prognoz finansowych, wycenę przedsiębiorstwa. Dane przedstawiane osobie przeprowadzającej analizę są pokazane w sposób czytelny wraz z podaniem przykładów czy definicji. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje nie tylko suche dane liczbowe, ale jest w stanie zrozumieć prezentowane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Mestengo.